Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Hva betyr det å være verge?

 

 

 

 

 

Det er ulike typer verger:

 

Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret

 

Du kan bli oppnevnt som verge for barn uten foreldre.

 

Du kan bli oppnevnt som verge for voksne

-  hvis du er forelder til voksne barn.

-  hvis du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig.

-  hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell).

 

I tillegg kan det oppnevnes midlertidige verger om vergen er inhabil.

 

 

Hva kreves av deg som verge?

*   Du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva som ligger i å være egnet. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er at du er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre m.m.

*   Du må gi samtykke til oppnevningen.

*   Du kan ikke selv være under vergemål

*   Du må ha god vandel – faste verger må fremlegge politiattest.

 

 

Opplæring og oppfølgning

Fylkesmannen skal sørge for nødvendig opplæring og se til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. Opplæring for nye verger gis når man blir oppnevnt, senere ved behov. Opplæringen tilpasses oppdragets innhold og omfang.

Er det behov for det, rådfører du deg med fylkesmannen. Særlig når du er i tvil og før store beslutninger skal tas. Fylkesmannens saksbehandlere har ofte juridisk bakgrunn, lang erfaring og kan bistå med veiledning. Slik unngår du å ta en beslutning som ikke lar seg gjennomføre eller kan medføre ansvar. Fylkesmannen gir også veiledning til hvor du bør henvende deg, dersom det du lurer på ligger utenfor fylkesmannens kompetanseområde.


( Sist endret: 22.05.2017)